Minister Mariusz Kamiński wziął w piątek udział w konferencji prasowej wraz z wiceszefem resortu Maciejem Wąsikiem oraz przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA w sprawie zwiększenia uposażeń. - Osiągnęliśmy porozumienie. Porozumienie w sposób istotny polepszające sytuację materialną naszych funkcjonariuszy - powiedział Kamiński i podziękował wszystkim przedstawicielom związków zawodowych za prowadzone rozmowy i dialog. - Były to czasami trudne rozmowy, ale doprowadziły nas w efekcie do bardzo dobrego porozumienia. Jestem przekonany, że będzie ono dobrze odebrane przez wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych - stwierdził. 

Czytaj również: MSWiA proponuje podwyżki funkcjonariuszom swoich służb

Porozumienie elementem ustawy modernizacyjnej

Szef MSWiA tłumaczył, że zawarte właśnie porozumienie jest jednym z elementów ustawy modernizacyjnej. - Będzie kolejna edycja ustawy modernizacyjnej, która w sposób niezwykle istotny przyczyni się do tego, że polskie służby - odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszego kraju, bezpieczeństwo obywateli - uzyskają takie środki finansowania, że będziemy mogli mówić o naprawdę nowej perspektywie, nowej jakości działania naszych służb, a tym samym stworzenia godnych warunków pracy dla naszych funkcjonariuszy - powiedział minister. Zapowiedział, że przez najbliższe 4 lata ponad 10 mld zł zostanie zainwestowane w bezpieczeństwo państwa polskiego i rozwój formacji. Podkreślił, że zawsze w ramach ustawy modernizacyjnej przygotowywany był pakiet bezpośrednio skierowany do funkcjonariuszy, który podlegał negocjacjom z przedstawicielami związków zawodowych. - I zawsze oznaczało to podwyżki uposażeń dla naszych funkcjonariuszy - dodał. 

 

Sprawdź również książkę: Prawo karne >>


Co ustalono

Szczegóły porozumienia przedstawił Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA. Poinformował, że osiągnięte w piątek porozumienie przewiduje podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA od 1 stycznia 2022 r. w kwocie 677 zł brutto, czyli 500 zł na rękę. - W ramach tej kwoty jest także już zawarta kwota waloryzacji uposażeń przewidziana w projekcie ustawy budżetowej, czyli 4,4 proc. wynagrodzenia – zaznaczył Wąsik. Podkreślił, że w przypadku wzrostu wynagrodzeń w przyszłych latach, strona rządowa obliguje się do tego, żeby waloryzacja objęła także wynagrodzenia służb mundurowych.

- Przyjęliśmy także rozwiązania, które umożliwią podwyżki dla 64 tys. funkcjonariuszy Policji, 11 tys. funkcjonariuszy Straży Pożarnej i 9 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej - to są automatyczne awanse z grupy drugiej na trzecią, z trzeciej na czwartą, z czwartej na piątą i z piątej na szóstą w przeciągu najbliższych 4 lat. Te pierwsze grupy awanse dostaną od 1 stycznia 2022 r. – oznajmił wiceminister Wąsik. I dodał: - To duża skala podwyżek dla funkcjonariuszy, którzy są najniżej w hierarchii uposażeń.

Strona rządowa zobowiązała się również do zniesienia limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Tak, żeby umożliwić funkcjonariuszom normalną drogę do awansu. Ministerstwo zobowiązało się też do przyjęcia wynegocjowanej ustawy emerytalnej. - Są tam rozwiązania bardzo istotne dla funkcjonariuszy, którzy rozpoczynali służbę w latach 1999-2003. Zrobimy to do 1 marca 2022 roku - obiecał.

Porozumienie zobowiązuje również stronę rządową do przywrócenia funduszu nagród. - W przyszłym roku 2,7 procent, w tym roku 6 procent - jako, że nie było żadnych wzrostów uposażeń ze względu na COVID-19 – dodał Wąsik.

Strona rządowa i społeczna zgodziły się co do powołania zespołu, który będzie pracował nad innymi elementami pragmatyki służbowej, dodatków służbowych, stażowego, dodatku służbowego.

Głos zabrał również przewodniczący zarządu głównego niezależnego samorządnego związku zawodowego policjantów Rafał Jankowski. - Uważamy, że porozumienie mogłoby być lepsze, ale jak na tę chwilę jest to jedyne porozumienie, na które zgodzili się przedstawiciele wszystkich trzech central związkowych – powiedział.