Z opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych najnowszych danych dotyczących liczby osób ubezpieczonych, które w zgłoszeniu  na potrzeby ubezpieczenia emerytalnego i rentowego mają podane obywatelstwo inne niż polskie wynika, że w całym kraju ubezpieczonych jest w sumie 651 506 cudzoziemców. Najwięcej, bo 146 494 – w samej tylko Warszawie (w trzech oddziałach ZUS). Najwięcej obcokrajowców zgłoszonych zostało do ubezpieczeń społecznych także w oddziałach ZUS w dwóch oddziałach w Poznaniu (45 612), we Wrocławiu (43 072), w Krakowie (39 514), w Gdańsku (36 323) i w dwóch oddziałach Zakładu w Łodzi (34 276).

 


Najmniej cudzoziemców zarejestrowano w oddziale w Biłgoraju (2 274), w Jaśle (2 233), w Tarnowie (2 152), w Pile (3 322) i w Elblągu (3 833).

Sprawdź w LEX: Jakie formalności powinna wypełnić firma, która chciałaby przyjąć na bezpłatny staż studenta - obcokrajowca, korzystającego z programu Erasmus? >

Najliczniejszą grupę ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców stanowili Ukraińcy. Na dzień 31 grudnia 2019 roku w systemach ZUS figurowało ich łącznie 479 113 osób. W dalszej kolejności, pod względem liczebności, znaleźli się obywatele Białorusi – 42 797, Gruzji – 10 611, Rosji – 9 117, Mołdawii - 8 901 i Wietnamu – 8427. Były też osoby z obywatelstwem hinduskim (7 187) i chińskim (4 435).

Czytaj również: Prawie 100 tys. cudzoziemców nie wpuszczono do Polski w 2019 r.

 

Pracownicy z zagranicy

Spośród 651 506 obcokrajowców, którzy zostali zgłoszeni w ubiegłym roku do ubezpieczeń społecznych w naszym kraju, 391 188 było ubezpieczonych w ZUS jako pracownicy. Pochodzą oni ze 162 krajów świata.  

 


Najwięcej z nich, bo 96 104 pracuje w Warszawie. 23 324 pracowników z zagranicy zostało zgłoszonych do ubezpieczeń we Wrocławiu, 27 877 – w Poznaniu (w obu oddziałach ZUS), a także w Krakowie (25 125), w Gdańsku (16 646), w Ostrowie Wielkopolskim (12 226) i w Lublinie (11 236).

Czytaj w LEX: Obsługa prawna obcokrajowców zamierzających wykonywać pracę w Polsce >

Najwięcej pracowników, bo 273 965 ma obywatelstwo ukraińskie i 30 669 – białoruskie. W Polsce pracuje również 6 547 osób z obywatelstwem rosyjskim, 6 400 osób - z obywatelstwem wietnamskim, 3 488 – z obywatelstwem włoskim, 2 341 – z obywatelstwem rumuńskim i 2 339 – z obywatelstwem niemieckim.

Czytaj więcej: CBOS: Polacy przychylni podejmowaniu pracy przez cudzoziemców

 

Przedsiębiorcy też wybierali Warszawę

Także cudzoziemcy, którzy zarejestrowali się w ZUS jako osoby prowadzące działalność gospodarczą, na miejsce zgłoszenia wybierały Warszawę. Spośród 19 500 obcokrajowców, którzy w 2019 roku, w Polsce płacili składki na ubezpieczenie jako przedsiębiorcy, 5 996 zgłosiło się do ZUS w Warszawie. Pozostali licznie rejestrowali się też we Wrocławiu (1 415), w  Krakowie (1 422), w Gdańsku (1 081). Najmniej przedsiębiorczych obcokrajowców zarejestrowało się w Pile (80).

Czytaj również: Organizacje biznesu oczekują usprawnienia obsługi cudzoziemców starających się o pracę

Także w tej grupie ubezpieczonych dominują osoby z obywatelstwem ukraińskim (4 871), białoruskim (1 667) i wietnamskim (1 083), ale są też i przedsiębiorczy Bułgarzy (821), Niemcy (868), Rosjanie (704), Brytyjczycy (700) i Francuzi (416).

Czytaj w LEX:

Nabywanie nieruchomości położonych w Polsce przez cudzoziemców >

Zdolność do występowania w charakterze pełnomocnika procesowego cudzoziemca >

W jaki sposób zatrudnić cudzoziemca w formie telepracy? >

Jak rozliczać zlecenie z cudzoziemcem w przypadku przekroczenia 183 dni? >