Dodatek solidarnościowy to świadczenie w wysokości 1400 zł, które przysługuje przez okres trzech miesięcy – od 1 czerwca – tym, którzy stracili pracę po 15 marca br. lub gdy umowa o pracę na czas określony wygasła. – Do tej pory przyznanych zostało już ponad 195 tys. świadczeń na łączną kwotę blisko 260 mln zł. To realne wsparcie i pomoc dla tych, którzy na skutek pandemii stracili pracę – mówi Marlena Maląg,  minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Najwięcej dodatków solidarnościowych wypłacono w województwie śląskim (28,6 tys.) i mazowieckim (26,8 tys.).

 


Jak złożyć wniosek

Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć do 31 sierpnia 2020 roku. Należy pamiętać, że świadczenie zostanie przyznane najwcześniej za miesiąc, w którym został złożony wniosek. Oznacza to, że składając wniosek w sierpniu, będzie można otrzymać wsparcie właśnie za ten miesiąc. Aby otrzymać dodatek solidarnościowy należy złożyć odpowiedni wniosek elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Osoby pobierające dodatek solidarnościowy podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS.