Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do których dotarł serwis Prawo.pl wynika, że dominującą przyczyną absencji chorobowej były tradycyjnie choroby związane z ciążą, porodem i połogiem. Jednak w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zauważalny jest spadek liczby dni absencji w tej grupie chorobowej o 1,4 pkt. procentowego. Jednocześnie nastąpił wzrost o 2,9 pkt. procentowego liczby dni absencji chorobowej w związku z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania.  

 


Najczęstsze choroby

Według ZUS, w I półroczu 2020 r. najczęstszą przyczyną chorobową absencji były ciąża, poród i połóg – 18,0 proc. ogółu liczby dni absencji (23,7 mln dni absencji chorobowej), choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – 16,7 proc.  (21,9 mln dni), choroby układu oddechowego – 13,9 proc. (18,3 mln dni) oraz urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych –  11,3 proc. (14,9 mln dni).

Oprócz tego w pierwszych sześciu miesiącach br. osoby ubezpieczone chorowały także na zaburzenia psychiczne (11 proc.), choroby układu nerwowego (7,9 proc.), choroby układu krążenia (4,8 proc.) i choroby układu trawiennego (3,5 proc.).

Ranking jednostek chorobowych powodujących niezdolność do pracy w I półroczu 2020 r. (w kontekście liczby dni absencji chorobowej) kształtował się odmiennie w zależności od płci.

W grupie mężczyzn najdłuższą absencję powodowały:

  • zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych (G54) – 7,7 proc. ogółu liczby dni absencji chorobowej mężczyzn (w okresie I-VI 2019 r. – 6,5 proc.),
  • bóle grzbietu (M54) – 5,5 proc. (w okresie I-VI 2019 r. – 3,7 proc.),
  • ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym (J06) – 5,3 proc. (w okresie I-VI 2019 r. – 5,3 proc.),

W populacji kobiet najdłuższą absencję chorobową z tytułu choroby własnej powodowały:

  • opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą (O26) – 25,1 proc. ogółu liczby dni absencji chorobowej kobiet (w okresie I-VI 2019 r. – 26,3 proc.),
  • ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym (J06) – 4,6 proc. (w okresie I-VI 2019 r. – 4,5 proc.),
  • zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych (G54) – 4,5 proc. (w okresie I-VI 2019 r. – 3,7 proc.).

 

 


Na kwarantannie i na zwolnieniu

Według ZUS, w okresie marzec-czerwiec 2020 r. zarejestrowano 19,1 tys. zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu COVID-19 na łączną liczbę 242,6 tys. dni absencji chorobowej. W tym okresie, w związku z kwarantanną wystawiono natomiast 46,3 tys. zaświadczeń lekarskich na 553,9 tys. dni absencji chorobowej. Najwięcej zwolnień lekarskich (bo 28,1 tys.) wystawionych zostało osobom mającym styczność i narażonym na choroby zakaźne.

 

Absencja chorobowa w okresie marzec-czerwiec  2020 r. z tytułu wybranych jednostek chorobowych związanych z pandemią

 

 

liczba dni absencji

liczba zaświadczeń

Wyszczególnienie

Chorobowej

Lekarskich

w tys.

Ogółem

w tym: ubezpieczeni w ZUS

Ogółem

w tym: ubezpieczeni w ZUS

Razem

796,5

716,0

65,4

59,8

COVID-19 (U07)

242,6

234,5

19,1

18,6

Ogólne badania lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby (Z00)

11,1

9,6

1,4

1,2

Styczność i narażenie na choroby zakaźne (Z20)

332,6

297,6

28,1

25,6

Potrzeba innych środków profilaktycznych (w tym izolacja) (Z29)

210,2

174,3

16,8

14,4

 

Źródło: ZUS

Jednostka chorobowa COVID

- W okresie marzec-czerwiec 2020 r. zarejestrowano w ZUS 19,1 tys. zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu COVID-19 na łączną liczbę 242,6 tys. dni absencji chorobowej. Natomiast liczba zaświadczeń lekarskich w tym okresie w związku z kwarantanną wyniosła 46,3 tys. i wystawiona była na 553,9 tys. dni absencji chorobowej. Prawie 800 tys. dni absencji chorobowej to skala zjawiska, z jaką musieli poradzić sobie pracodawcy w drugim kwartale 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa – mówi dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

Jak podkreśla, dane ZUS potwierdzają coraz mniejszą liczbę rodzących się dzieci. - Z danych ZUS wynika, że dominującą przyczyną absencji chorobowej były choroby związane z ciążą, porodem i połogiem. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zauważalny jest jednak spadek liczby dni absencji chorobowej w tej grupie chorobowej o 1,4 pkt. proc. – 23,7 mln dni absencji chorobowej. Prawie tyle samo dni absencji chorobowej, co w przypadku ciąży w pierwszym półroczu 2020 roku stanowiły choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki – 16,7 proc., prawie 22 mln dni absencji – zauważa dr Kolek. Według niego, ważnym wyzwaniem dla sytemu ochrony zdrowia, mogącym świadczyć o trudnościach związanych z okresem pandemii, jest wzrost o 2,9 pkt. procentowego liczby dni absencji chorobowej w związku z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania.  

- W odniesieniu do łącznych danych o absencji za I półroczne 2020 r. w odniesieniu do I półrocza 2019 r. należy zauważyć, że liczba dni absencji wyniosła 124,6 mln, a kwota wypłat świadczeń z tego tytułu osiągnęła 11,5 mld zł. W poprzednim roku było to 118,2 mln dni absencji oraz 10,1 mld zł.  Oznacza to, wzrost o blisko 1,5 mld zł – podkreśla dr Antoni Kolek.