Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się w tej sprawie posłowie Klubu Parlamentarnego Lewica, prosząc o wystąpienie o kontrolę PIP. Wskazywali na groźbę rozwiązywania umów o pracę przez Solaris Bus & Coach z pracownikami przebywającymi na świadczeniu chorobowym. Ponadto miało dojść od gróźb wobec przedstawiciela zakładowego związku zawodowego w sprawie konsekwencji za ujawnienie nieprawidłowości w spółce. Powołali się też na nieprzestrzeganie innych przepisów prawa pracy. Według wnioskodawców, działania władz spółki mogą wywołać „efekt mrożący” skutkujący tym, że wielu pracowników będzie obawiało się skorzystać ze zwolnienia lekarskiego.

 

 

Rzecznik wystąpił w tej sprawie do Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu. Ze względu na charakter sygnalizowanych we wniosku naruszeń poprosił o niezwłoczne podjęcie działań kontrolnych. W odpowiedzi został poinformowany, że kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy przez Solaris Bus & Coach sp. z o.o. jest zaplanowana do 21 maja 2021 r. Na termin załatwienia sprawy może wpłynąć ewentualne prowadzenie kontroli spółki w formie zdalnej lub hybrydowej - ze względu na zagrożenie epidemiczne.