Prywatność oszczędności w pracowniczych planach kapitałowych (dalej: PPK) oznacza, że można wypłacać je w dowolnym momencie. Jest to autonomiczna decyzja każdego uczestnika PPK, który w każdym czasie może wypłacić zgromadzone na swoim PPK środki. Zgodnie z dyspozycją art. 105 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, zwrot jest wykonywany wyłącznie na wniosek uczestnika, a szczegółowe terminy jego dokonania określa statut funduszu zdefiniowanej daty, w którym dana osoba posiada zgromadzone środki.

Jak podaje PFR, z możliwości wcześniejszego zwrotu skorzystało do tej pory 17 tys. uczestników. - W ramach tej liczby mamy kilka typów zwrotów – m.in. na skutek śmierci, rozwodu i zwykły zwrot z potrąceniem części składek. Niestety nie mamy w statystykach opisanych powód zwrotów. Biorąc pod uwagę statystycznie liczby zgonów i rozwodów możemy założyć, że przeważająca większość z tej grupy około 17 tys. to po prostu zwykłe zwroty – podaje Maciej Buczkowski z biura prasowego Polskiego Funduszu Rozwoju.

Czytaj również: Wycofanie środków przed 60. rokiem życia nie oznacza końca oszczędzania w PPK>>
 

Można wypłacać regularnie

Ustawodawca nie przewidział żadnych ograniczeń w zakresie czasu oraz częstotliwości dokonywania zwrotu przez uczestnika PPK.

- Literalnie więc możliwe jest składanie takiej dyspozycji zwrotu przez uczestnika PPK po każdej dokonanej na jego rachunek wpłacie. Zwrot dokonywany jest w formie pieniężnej, czyli przelewu na rachunek bankowy uczestnika PPK – tłumaczy dr Marcin Wojewódka, radca prawny, wiceprezes Instytutu Emerytalnego.

Sprawdź w LEX: Jakie koszty poniesie pracownik w związku z rezygnacją z PPK? >

Oznacza to, że chętni mogą wypłacać pieniądze nawet co miesiąc albo co roku, np. gdy potrzebują gotówki na wakacje.

 


PPK jako podwyżka

Korzystanie ze zwrotów nie jest tak opłacalne, jak oszczędzanie w PPK na emeryturę, gdyż nie wszystkie środki z PPK trafią do kieszeni uczestnika.

- Z instytucją zwrotu wiążą się potrącenia określone w ustawie o PPK. Po pierwsze jest to potrącenie 30 proc. kwoty wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający. Po drugie podatek od kwoty zysku wygenerowanego na 70 proc. wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz podatek od zysku wygenerowanego na wpłatach dokonanych przez uczestnika PPK. Natomiast jeśli w międzyczasie na rachunku uczestnika PPK pojawiły się kwoty z wpłaty powitalnej (250 zł) lub dopłaty rocznej (240 zł), to w związku ze zwrotem uczestnik PPK traci te kwoty oraz wszystkie zyski na nich wygenerowane – wyjaśnia Marcin Wojewódka.

Sprawdź w LEX: Czy możliwy jest zwrot całości środków z PPK, czy zawsze część przekazana zostanie do ZUS? >

Z drugiej strony jednak jest to rozwiązanie bardziej korzystne niż rezygnacja z PPK w ogóle. W praktyce wygląda to tak, że jeśli ktoś zarabiający miesięcznie 4 tys. zł wpłaca co miesiąc na konto w PPK 80 zł, to jeśli zrezygnuje z oszczędzania po dziesięciu latach, wypłaci 20,5 tys. zł. Oszczędzając taką kwotę w banku, wypłaciłby po zapłaceniu podatku 10,8 tys. zł.

Sprawdź w LEX: Co powinien zrobić pracodawca, który nie wpłacił w terminie składki na PPK? >

 


Korzystne, ale nie zawsze sensowne

To, że rozwiązanie takie może być korzystne, nie znaczy jeszcze, że warto z niego skorzystać. Pracownicze Plany Kapitałowe to program skierowany do pracowników, którego celem jest budowanie bezpieczeństwa finansowego po zakończeniu aktywności zawodowej.

-  Celem PPK jest długoterminowe gromadzenie środków, a instytucja zwrotu jest swoistym zaprzeczeniem takiego rozwiązania, gdyż pozwala na natychmiastowe skorzystanie z części kapitału - mówi Marcin Wojewódka, który nie dostrzega większej wartości w takim systemowym dokonywaniu szybkich zwrotów.

Czytaj w LEX:  Wpłaty na PPK >

Jeśli jednak weźmie się pod uwagę to, że jedną przyczyn niskiej partycypacji w PPK jest brak zaufania do programu, to takie rozwiązanie dla wielu osób może być z jednej strony wentylem bezpieczeństwa, który pozwoli na szybką wypłatę pieniędzy w razie, gdyby kiedykolwiek władze miały pomysł na wprowadzenie niekorzystnych zmian w PPK, a z drugiej  - korzystanie z niego jest bardziej opłacalne niż całkowita rezygnacja z uczestnictwa w PPK.

-  Zwroty mogą się przyczynić do popularyzacji PPK, bowiem przekonają sceptyków, że pieniądze w PPK rzeczywiście są prywatną własnością uczestników i w każdej chwili można po nie sięgnąć. - uważa Jan Morbiato, menedżer komunikacji inwestycyjnej w  NN Investment Partners TFI.

Sprawdź w LEX: Czy uczestnik PPK, który zatrudniony jest w kilku zakładach otrzyma dopłatę powitalną i roczną od państwa u każdego pracodawcy? >