Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprezentowało wyniki badania podczas poniedziałkowej debaty „Pracodawcy PRO FAMILIA” z udziałem m.in. przedstawicieli spółek Skarbu Państwa. - Wzmacnianie rodzin, realizacja skutecznej polityki prorodzinnej nie może być pełna bez udziału pracodawców – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Polityka prorodzinna firm

Z badania wynika, że 72 proc. Polaków zgadza się, że ważne jest, żeby firma prowadziła własną politykę prorodzinną. Jest to ważne zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, choć nieco częściej zgadzają się z tą opinią kobiety (74 proc. wobec 72 proc. mężczyzn).

Zdecydowana większość pracujących rodziców przyznaje, że pracodawca stworzył im odpowiednie warunki do łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym – takiej odpowiedzi udzieliło 73 proc. ankietowanych. Z kolei 58 proc. pracujących ocenia, że polityka prorodzinna jest ważna dla ich pracodawcy.

 


Sytuacja kobiet na rynku pracy

Jak podkreśla minister Maląg, w kontekście działań prorodzinnych i wzrostu dzietności niezmiernie istotna jest sytuacja kobiet na rynku pracy. –A ta poprawiła się na przestrzeni ostatnich lat. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku 15-64 w drugim kwartale br. wyniósł w Polsce około 64 proc., co oznacza wzrost o blisko 13 proc. w porównaniu z rokiem 2015 – mówi Maląg.

Jak twierdzi, poprawił się również współczynnik aktywności zawodowej kobiet w wieku 15-64 lata. W drugim kwartale br. wynosił 66 proc. (wzrost o ponad 8 proc. w porównaniu z rokiem 2015). Zmniejszyło się też bezrobocie. W drugim kwartale bieżącego roku - według danych Eurostatu - bezrobocie BAEL wśród  kobiet w wieku 15-74 wynosiło ponad 3,7 proc. (spadek o ponad 52 proc. w porównaniu z rokiem 2015). To 4,1 p. proc. mniej niż średnia dla Unii Europejskiej.

Czytaj również: Rządowa strategia demograficzna zapowiada przywileje dla pracujących rodziców>>

Prorodzinny pracodawca atrakcyjny na rynku pracy

Z badania przeprowadzonego na zlecenie MRiPS wynika, że to, czy pracodawca prowadzi własną politykę prorodzinną, jest ważne przy wyborze miejsca pracy dla aż 75 proc. badanych i dotyczy to zarówno osób posiadających dzieci do 17. roku życia (75 proc.),  jak i dla tych dopiero planujących założenie rodziny (74 proc.). Odsetek ten wzrasta aż do 93 proc. wśród osób, które mają troje lub więcej dzieci.

- Te dane powinny być sygnałem dla wszystkich firm, że warto inwestować w rozwiązania prorodzinne, ułatwiać rodzinom łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci – mówi Marlena Maląg. I przypomina badania przeprowadzone na potrzeby Strategii Demograficznej 2040, z których wynika, że dla 41 proc. badanych na podjęcie decyzji o urodzeniu dziecka duży wpływ ma „pewność i stabilność zatrudnienia”. To dwa z trzech – obok mieszkania – najważniejszych czynników sprzyjających posiadaniu dzieci.

– Podstawą każdego sukcesu w biznesie są ludzie. Pracownik, który czuje wsparcie od pracodawcy i może swobodnie łączyć życie zawodowe z rodzinnym, jest najlepszym kapitałem dla firmy. Spółki Skarbu Państwa osiągają imponujące wyniki finansowe, realizują rozwojowe inwestycje dzięki swoim pracownikom. Państwowe podmioty wyznaczają nowe, lepsze standardy, wdrażając szereg rozwiązań wspierających ich w godzeniu życia zawodowego z byciem rodzicami – podkreślił Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych.

Badanie Kantar na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadzono technika CATI, w dniach 4-12 listopada br. na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej.