10 grudnia 2018 roku prezydent Andrzej Duda powołał w skład Rady Dialogu Społecznego następujące osoby:

  •     Wiesław Łyszczek - Głównego Inspektora Pracy;
  •     Cezary Kaźmierczak - ZPP;
  •     Marcin Nowacki - ZPP;
  •     Mariusz Pawlak - ZPP;
  •     Jakub Bińkowski - ZPP;
  •     Arkadiusz Pączka – Pracodawcy RP;
  •     Mirosław Grzybek – OPZZ.

Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że zmiany te są między innymi efektem prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

 


Przez rok RDS analizowała prawie 500 dokumentów legislacyjnych

– Nie mam żadnych wątpliwości, że praca Rady jest niezwykle ważna – podkreślał Prezydent i argumentował, że przez niespełna rok (od 30 października 2017 r. do końca sierpnia 2018 r.) Rada analizowała prawie 500 dokumentów legislacyjnych. – Ta praca jest więc niezwykle aktywna – mówił Andrzej Duda. Wyraził także zadowolenie, że zmiany ustawy dotyczącej Rady Dialogu Społecznego, które zostały dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat, zaczynają działać. Zaznaczył, że były one efektem dwóch lat obserwacji i dobrej współpracy między wszystkimi stronami.

Jak zauważył, członkowie Rady nie muszą się ze sobą zgadzać. – Cała rzecz polega na tym, aby dialog się toczył i żeby starać się nawet w spornych sprawach wypracować takie rozwiązania, które są dla wszystkich do zaakceptowania – podkreślił Prezydent.

 

 

Zmiany w składzie Rady Dialogu Społecznego były możliwe dzięki temu, że spełnione zostały przez nowe ugrupowanie pracodawców - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców - wymogi ustawowe do wejścia w jej skład.

Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, będąca efektem wspólnie wypracowanego przez wszystkie strony Rady kompromisu, wskazała, że maksymalna liczba przedstawicieli strony pracowników i pracodawców reprezentowanych w Radzie ma być równa dla każdej ze stron i być nie większa niż 25 (art. 26).

Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy

Zadaniem RDS jest prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej, w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada Dialogu Społecznego działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. W skład Rady ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców.