Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, czyli oświadczenia majątkowego, obowiązany jest radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Ustawa o samorządzie powiatowym do złożenia takiego oświadczenia zobowiązuje radnych, członków zarządu powiatu, sekretarzy powiatu, skarbników powiatu, kierowników jednostek organizacyjnej powiatu, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Polecamy komentarz Michała Szalaka "Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym", dostępny w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych >>

Według ustawy o samorządzie województwa obowiązek taki mają radni sejmików, członkowie zarządu województwa, w tym marszałkowie i wicemarszałkowie, skarbnicy i sekretarze województwa, kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające wojewódzkimi osobami prawnymi, członkowie organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.

Jak uniknąć błędów?

Według Krzysztofa Izdebskiego, prawnika, dyrektora programowego Fundacji ePaństwo uniknięcie błędów w oświadczeniu majątkowym jest bardzo trudne. - Samorządowcy wskazują, że nie wszystkie rubryki są jasne, a najbardziej problematyczna jest zawsze kwestia oszacowania wartości majątku. Czytaj dalej >>