Za uchwaleniem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z poprawką głosowało 428 posłów, dwóch było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

 

Poprawka do ustawy

Poprawka zakłada podniesienie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do poziomu najniższej płacy krajowej. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1100 zł. Płaca minimalna to 2250 zł brutto.

Czytaj też: Zasiłek opiekuńczy można wziąć na rodzica >>>

 

Kto dostanie świadczenie?

Według rządowych wyliczeń o 500 zł świadczenie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

 


Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa. Ustawa wejdzie w życie 1 października br.