Czytaj: Żywność bez GMO będzie specjalnie znakowana>> 

Jak informuje resort rolnictwa, celem regulacji opracowanych na podstawie ustawy z 13 lipca 2019 r. jest ujednolicenie znaku graficznego stosowanego na żywności i paszach wyprodukowanych bez stosowania GMO, a także ujednolicenie zasad karmienia zwierząt, z których lub od których pozyskiwane będą produkty żywnościowe podlegające takiemu znakowaniu. - Tym samym wejście w życie projektowanych regulacji da konsumentowi pewność, iż oznakowana jako wolna od GMO żywność, spełnia jego oczekiwania jakościowe. Podniesie to wiarygodność systemu i zwiększy konkurencyjność krajowej żywności - deklaruje ministerstwo. 

Producenci, przedsiębiorcy i hodowcy zainteresowani przystąpieniem do znakowania swoich produktów jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, a także organizacje konsumenckie mogą zgłaszać uwagi do projektów do dnia 1 września br.