W całej UE w 2009 r. udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem wynosił 11,7 proc., a w 2008 r. – 10,5 proc.

Unijny urząd statystyczny Eurostat podał 18 czerwca, że najwyższy udział energii pochodzącej z OZE w konsumpcji w 2010 r. osiągnęły Szwecja (47,9 proc.), Łotwa (32,6 proc.), Finlandia (32,2 proc.), Austria (30,1 proc.) i Portugalia (24,6 proc.). Najniższy zaś: Malta(0,4 proc.), Luksemburg (2,8 proc.), Wielka Brytania (3,2 proc.) i Holandia (3,8 proc.).

Z danych Eurostatu wynika jednak również, że w latach 2006-2010 wszystkie państwa członkowskie UE zwiększyły swój udział energii z OZE w konsumpcji ogółem.

Największe wzrosty udziału OZE odnotowano w Estonii (z 16,1 proc. w 2006 r. do 24,3 proc. w 2010 r.), Rumunii (z 17,1 proc. do 23,4 proc.), Danii (z 16,5 proc. do 22,2 proc.) Szwecji (z 42,7 proc. do 47,9 proc.) oraz Hiszpanii (z 9 proc. do 13,8 proc.).

Polska swój udział energii odnawialnej zwiększyła w tym czasie z 7 proc. w 2006 r. do 9,4 proc. w 2010 r.

Źródło: www.euractiv.pl