Pytanie:
Czy zmiana ukształtowania terenu (wykonanie skarp, w sytuacji gdy zatwierdzony projekt budowlany ich nie obejmował) stanowi istotne odstąpienie od warunków pozwolenia na budowę?

Odpowiedź:
Dokonanie zmiany ukształtowania terenu inwestycji, nieprzewidzianej w zatwierdzonym projekcie budowlanym, stanowi o istotnym odstąpieniu od warunków pozwolenia na budowę w rozumieniu z art. 36a ust. 5 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane. W wyroku z 9.07.2015 r., II SA/Wr 358/15, WSA we Wrocławiu uzasadniał, że "różnice w wysokości ukształtowania terenu stanowią element objęty projektem zagospodarowania działki, co w zasadzie skutkować winno przyjęciem, że zmiany w tym względzie w odniesieniu do zatwierdzonego projektu, zgodnie z unormowaniem art. 36a ust. 5 pkt 1 u.p.b. stanowią odstępstwa istotne, wymagające wszczęcia procedury legalizacyjnej". 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami