Pytanie
Zlecamy agencji celnej niemieckiej pomocy przy imporcie towarów sprowadzanych z Chin, które to towary są odprawiane w Belgii. następnie dokonywany jest WNT tych towarów. Wiemy iż w przypadku tego rodzaju dostaw, możliwe jest potraktowanie kosztów agencji zarówno jako świadczenia odrębnej usługi, jak i jako elementu składowego ceny towaru.
Co decyduje aby faktura od agencji nie była podstawą WNT a mogła być rozliczana jako import usług i czy w ogóle wówczas wystąpi import usługi skoro usługa świadczona jest w Niemczech. Agencja wystawia dwie faktury za zapłacone cło, transport oraz za własne usługi?
Dokument celny jest wystawiany na polską spółkę.