Pytanie
Czytam wypowiedzi, że jeżeli PKPiR jest prowadzona kasowo, to prowizje bankowe (przy założeniu, że wyciąg bankowy jest wystawiany za cały miesiąc pierwszego następnego miesiąca) powinny być zaliczane do kosztów w dniu wystawienia wyciągu bankowego, tj. 1 dnia następnego miesiąca.
Z jaką datą należy księgować prowizje bankowe, jeżeli wyciąg bankowy jest datowany na pierwszy dzień następnego miesiąca?
Czy dotyczy to również prowizji na kontach walutowych?
Z jaką datą w takim razie należy zaliczać do kosztów bądź przychodów różnice kursowe zarówno te wyliczane w stosunku do należności lub zobowiązań jak i te wyliczane na koncie od własnych środków?
Dokumentem potwierdzającym zapłatę faktury lub inny wpływ lub wypływ z konta jest w dalszym ciągu wyciąg bankowy datowany na 1 dzień następnego miesiąca?