Na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych ogłoszono cenę 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2016 r., która wyniosła 4177 zł - czytamy w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2016 r.
W poprzednim okresie - IV kwartał 2015 r. - kwota ta wynosiła 3925 zł.

Zgodnie z ww. ustawą, przez cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku rozumie się przeciętne dla całego kraju nakłady poniesione przez inwestorów na budowę wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, wyznaczone jako średnia ważona powierzchnią użytkową budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w poszczególnych województwach.