Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po raz kolejny zaapelowało, aby ze względu na bezpieczeństwo, nie wypalać wyschniętych traw. Jak wynika z przedstawionych przez resort danych Tylko ostatniego miesiąca doszło do prawie 50 tys. pożarów traw, łąk, nieużytków oraz lasów, a w akcje gaśnicze zaangażowanych było w sumie ponad 372 tys. strażaków. Od początku kwietnia takich pożarów było ponad 3 tys. 400, w tym ponad 1 tys. w okresie świątecznym.

Resort podkreślił także, że strażacy, którzy biorą udział w akcji gaśniczej pożarów nieużytków, mogą być w tym czasie potrzebni w innym miejscu. Pożary nieużytków, ze względu na charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę strażaków oraz ilość potrzebnego sprzętu do ugaszenia ognia.

Pożary spowodowane wypalaniem traw często przenoszą się na pobliskie lasy i zabudowania. Utrudniają oraz powodują zagrożenie także na drogach, prowadząc do kolizji i wypadków.

Ze statystyk Państwowej Straży Pożarnej wynika, że od czwartku (5 kwietnia br.) do poniedziałku (9 kwietnia br.) w całej Polsce doszło łącznie do 1143 pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków. Od początku kwietnia br. doszło łącznie do 3 tys. 447 takich pożarów. Natomiast w marcu było łącznie prawie 50 tys. pożarów, do których doszło przez wypalanie traw i nieużytków.

Od początku marca br. do gaszenia pożarów wyjeżdżało w sumie 24 014 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, a zaangażowanych było 99 365 strażaków, 32 876 Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego, a zaangażowanych było 178 844 strażaków oraz 17 003 Ochotniczych Straży Pożarnych spoza Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego, a zaangażowanych było 94 024 strażaków.

Przypominamy, że wypalanie traw, łąk, pastwisk i innych nieużytków jest w Polsce zabronione. Grozi za to kara grzywny, a w przypadku stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób oraz spowodowania dużych strat materialnych – także kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Apele o niewypalanie nieużytków są kierowane także do rolników. Rolnikom, którzy wypalają trawy na terenie swojego gospodarstwa, grożą sankcje. Ci, którzy celowo wypalają trawy mogą utracić od 25 proc. do 100 proc. płatności.
 


Źródło: msw.gov.pl