Czy do operatu wodnoprawnego na wykonanie pomostu na jeziorze należy dołączyć zgodę właścicieli jeziora? Jeśli tak, to z czego to wynika?
Nadmieniam, że właścicielami jeziora jest 56 osób.
W przypadku jeziora przepływowego właścicielem jest Skarb Państwa. Należy zatem porozumieć się z podmiotem zarządzającym gospodarką wodną, np. Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.
Natomiast w przypadku jeziora stanowiącego własność osób fizycznych wybudowanie pomostu wymaga uzyskania ich zgody. Wynika to z przepisów kodeksu cywilnego - z przepisów dotyczących korzystania z cudzej nieruchomości.

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, pomost jest urządzeniem wodnym. Na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenia wodnoprawne, co do zasady, wydawane są przez starostów. Wydanie pozwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Urząd wyda pozwolenie wodnoprawne niezależnie od tego, czy właściciele się zgadzają, czy też nie. Natomiast decyzja będzie niewykonalna bez zgody właścicieli. Oznacza to, że po dwóch latach - jeśli osoba zainteresowana nie porozumie się z właścicielami - decyzja wygaśnie.