"Jesteśmy przekonani, że +Polisa na Świat+ (...) może się istotnie przyczynić do tego, że (...) spadnie ryzyko dla polskich i małych przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o działalność eksportową" - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej szef PFR. Do grupy tej należy m.in. KUKE.
 
Jak mówił Borys, tego typu produkty mogą być zachętą do tego, by polskie firmy wchodziły również na trudniejsze rynki.
"Polisa na Świat" - produkt przygotowany przez PKO BP i KUKE - od 1 czerwca br. jest dostępny w oddziałach PKO BP. Polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową klientom tego banku z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 18 miesięcy oraz wystawiają faktury z odroczonym do 60 dni terminem płatności.
 
"To jest bardzo ważne, aby polskie firmy zwiększały swoją skalę działalności i aktywnie wchodziły na rynki międzynarodowe" - powiedział Borys.
Podkreślił, że segment małych i średnich przedsiębiorstw jest niezwykle ważny w kontekście dynamiki rozwoju polskiej gospodarki, a także realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. "Odpowiada on za ok. 50 proc. PKB i zatrudnia 70 proc. pracowników w sektorze prywatnym" - mówił.
 
Jego zdaniem nowy produkt KUKE ułatwi polskim mikro przedsiębiorcom eksport i konkurowanie na rynkach międzynarodowych. Jak dodał, "potencjał rynku jest taki, aby było to co najmniej kilkanaście tysięcy firm, które mogłyby z takiego produktu skorzystać docelowo". Szef PFR nie wykluczył również współpracy z innymi instytucjami finansowymi w ramach tego produktu.
Jak tłumaczył, mikro przedsiębiorcy wskazują, że ich główna barierą ekspansji zagranicznej jest ryzyko związane z eksportem i z kontrahentem, czyli wypłacalność drugiej strony kontraktu. "Ubezpieczenia eksportowe oferowane przez KUKE mają na celu ograniczenie tego ryzyka, zwłaszcza na tych trudnych, ale perspektywicznych rynkach. Zaledwie 8 proc. naszego eksportu trafia na rynki tzw. rozwijające się. Mówimy tutaj o rynkach azjatyckich, afrykańskich czy Ameryki Południowej. To rynki najszybciej rosnące" - powiedział.
Borys przypomniał, że Polski Fundusz Rozwoju w ramach Programu Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw oferuje firmom kompleksowe instrumenty finansowe w celu wsparcia rozwoju i zwiększenia skali polskiego eksportu oraz inwestycji na zagranicznych rynkach.
Jak powiedział na konferencji wiceprezes KUKE Janusz Władyczak, dzięki współpracy z PKO BP "nawet najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli zwiększyć swoją konkurencyjność rynkową, skoncentrować się na bezpiecznym rozwoju swojego biznesu zarówno w kraju, jak i zagranicą, minimalizując ryzyko związane z brakiem zapłaty przez kontrahenta, któremu sprzedano towar lub dostarczono usługę w kredycie kupieckim".
 
Również prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło powiedział, że bank tym produktem chce wspierać ekspansję na rynki zagraniczne polskich firm wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Przypomniał, że bank otworzył swoje zagraniczne oddziały korporacyjne w Niemczech i w Czechach.
"Chcemy, by do końca roku kilkaset polskich firm skorzystało z tego produktu" - zapowiedział. Jak dodał, to pierwszy produkt w historii KUKE, PFR i PKO BP. Zapewnił jednocześnie, że jeżeli będzie wiadomo, "że z różnych powodów technicznych wymaga on pewnych zmian, będą one wdrażane".
"Jesteśmy w okresie budowania produktu. Wydaje mi się, że najbliższe 1,5 roku to jest adaptacja tego produktu szeroko w Polsce, a następnie dopiero będzie taka szeroka ekspansja" - powiedział. Dodał, że rok 2018 będzie rokiem upowszechnienia tego produktu.
"Polisa na Świat" ma chronić firmy przed brakiem płatności ze strony kontrahenta za sprzedane w kredycie towary lub zrealizowane usługi, zapewniając tym samym płynność finansową oraz zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed utratą zysków. Obejmuje zarówno transakcje krajowe, jak i zagraniczne.
 
Jak przekazano w informacji prasowej, rok 2016 był rekordowy pod względem wielkości ekspansji zagranicznej. Na koniec 2016 r. wartość polskiego eksportu wyniosła niemal 184 mld euro, co oznacza trzykrotny wzrost od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Głównymi odbiorcami polskich towarów eksportowych pozostają Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania i Czechy. Od kilku lat eksport małych i średnich przedsiębiorstw rośnie szybciej niż eksport ogółem i odpowiada za jego dynamikę.
 
KUKE od 1991 r. ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców, oferując usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Prowadzi także ubezpieczenia eksportowe oraz gwarancje ubezpieczeniowe udzielone przez Skarb Państwa.
Polski Fundusz Rozwoju w ramach Programu Ekspansji Międzynarodowej Polskich Przedsiębiorstw oferuje firmom instrumenty finansowe oraz doradcze. Działa w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicznej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. (PAP)