Artykuł pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Jedna z mieszkanek zwróciła się do spółdzielni mieszkaniowej o udzielenie jej informacji dotyczącej rozliczeń zużycia wody oraz uchwały w sprawie przyznania prawa poboru wody przez osoby korzystające z lokali, bez pomiaru wodomierzem.


W odpowiedzi spółdzielnia poinformowała, iż nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej.

WSA przypomniał, iż art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) nie ma zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych, gdyż nie mieszczą się one w kategorii organów władzy publicznej. Działalność spółdzielni nie może być również utożsamiana z wykonywaniem zadań publicznych w rozumieniu ustawy.

Ponadto spółdzielnie mieszkaniowe nie dysponują majątkiem publicznym ani nie reprezentują osób, które dysponują takim majątkiem, gdyż majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Spółdzielnie mieszkaniowe nie należą także do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, nie są też podmiotami realizującymi finanse publiczne.

W konsekwencji WSA uznał, iż spółdzielnia mieszkaniowa nie jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej. Przez to informacje, które posiada, w tym również dotyczące rozliczeń zużycia wody, nie mają charakteru publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej – podkreślił sąd.

Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany .


Na podstawie:
Postanowienie WSA w Gliwicach z 21 stycznia 2014 r., sygn. akt IV SAB/Gl 125/13, nieprawomocne