III Forum Ochrony Środowiska – woda, gleba i powietrze w przemyśle
to kolejne spotkanie - organizowane przez Zespół powermeetings.eu – poświęcone m.in. rozważaniom nad strategicznymi tematami jakimi staną się wkrótce nowe zasady korzystania z wód oraz jakość środowiska wodnego, gruntów i powietrza w kontekście obowiązujących przepisów związanych z Dyrektywą IED, nowym Prawem Wodnym oraz tzw. rozporządzeniem glebowym.


Dlatego też istotną częścią listopadowego spotkania będzie sesja: Technologie a praktyka przemysłowa - case studies, dostępne rozwiązania technologiczne oraz zastosowanie rozwiązań w praktyce. W trakcie tej sesji poruszone zostaną takie zagadnienia jak wdrażanie nowych obowiązków a gospodarka wodna i ścieki generowane przez przemysł. Omówiony zostanie też temat nowych technologii w aplikacjach przemysłowych oraz oferowanych technologii dla uzdatniania wody i ścieków w branży oraz w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych, a także w zakresie oczyszczania gleby.

Sporo czasu poświęcone zostanie także najnowszym trendom w technikach pomiarowych dla ochrony środowiska oraz technice i technologiom dla zmniejszania uciążliwości emisji gazowych z działalności przemysłowej.


Uczestnikami Forum będą przedsiębiorstwa z szeroko pojętej branży energetycznej i przemysłu, w tym m.in. elektrownie, elektrociepłownie, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, przemysłowi odbiorcy energii, firmy papiernicze, chemiczne, cementowe, firmy zajmujące się budownictwem przemysłowym – budową nowych mocy wytwórczych, firmy dostarczające technologie oraz firmy inżynieryjne i badawcze, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, a także wszyscy inni których interesuje temat ochrony wody, gleby i powietrza w przemyśle.

 


W trakcie III Forum Ochrony Środowiska – woda, gleba i powietrze w przemyśle organizatorzy skupią się przede wszystkim na tych aspektach, które muszą być bezwzględnie brane pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach, a w tym takich zagadnieniach, jak m.in.:
• POŚ – sytuacja podmiotów ingerujących w środowisko
• Dyrektywa IED a regulacje polskie w zakresie wymagań dla obszaru środowisko wodne, powierzchnia ziemi, ochrona powietrza
• Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków / gazów odlotowych i zarządzania nimi w przemyśle
• Najnowsze trendy w technikach pomiarowych dla ochrony środowiska
• Technika i technologie dla zmniejszania uciążliwości emisji gazowych z działalności przemysłowej
• Polityka ochrony wód a nowe sytuacje formalne i praktyczne dla przemysłu
• Aktualizacja planów gospodarowania wodami – nowe realia dla przedsiębiorcy
• Klasyfikacja ws. jednolitych części wód
• Nowa ustawa „Prawo wodne” a pozyskiwanie nowych zezwoleń
• Państwowy monitoring środowiskowy po roku 2016
• Odpowiedzialność za szkody w środowisku
• ETS – zmiany zezwoleń na emisje CO2 – nowe otoczenie prawne - polityka klimatyczna po roku 2020
• Gospodarka o obiegu zamkniętym
• Technologie a praktyka przemysłowa - case studies, dostępne rozwiązania technologiczne oraz zastosowanie rozwiązań w praktyce.


III edycja FORUM OCHRONY ŚRODOWISKA - woda, gleba i powietrze w przemyśle
24-25 listopada 2016 r., Hotel Copernicus, Toruń

 

 

Serwis ABC Środowisko www.srodowisko.abc.com.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.