Producenci, u ktorych szkody w uprawach rolnych spowodowanych suszą lub powodzią w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich objęły co najmniej 70 proc. danej uprawy, mogą skłdać wnioski o udzielenie pomocy od 14 do  29 września 2018 r. Formularz będzie dostępny na stronie Agenncji (www.armir.gov.pl).

1000 złotych za hektar

Stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw. Z tym, że dla producentów rolnych  nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, kwota będzie pomniejszona o połowę. Wysokość pomocy dla poszczególnych producentów będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw, na której powstały szkody oraz stawki pomocy za hektar.

Pomoc będzie udzielana poza formułą pomocy de minimis, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę będą wynosić powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym.  Gdy wyniosą mnie będzie to pomoc w formule de minimis. Wysokość pomocy dla poszczególnych producentów rolnych będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw, na której powstały szkody oraz stawki pomocy za hektar.

 

 Dla hodowców ryb 300 zł zahektar

W terminie od 14 do 29 września 2018 r. wnioski do ARMiR o pomoc mogą też składać podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2018 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Stawka pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi. Z tym, że nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.

Miliardowe straty

Najpierw susza, potem deszcze na południu Polski, na koniec upały  spowodowały miliardowe straty w gospodarstwach - 8 sierpnia wynosiły już 1,2 mld zł i dotknęły 82 proc. gmin. Rząd na rekompensatę zarezerwował 800 mln zł. Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkody odnotowano w 134,6 tys. gospodarstw na łącznej powierzchni  upraw 2,2 mln ha, w tym ponad 223 tys. zostało zniszczonych w 70 proc. Ponadto, południe kraju ucierpiało z powodu powodzi, która zniszczyła m.in. uprawy rolne. Z danych na 8 sierpnia najbardziej klęska dała się we znaki w woj. wielkopolskim, gdzie susza wyrządziła szkody na powierzchni 585,5 tys. ha, w woj. warmińsko-mazurskim - 473 tys. ha oraz zachodniopomorskim - 423 tys. ha i tam też są największa wartość strat. Do 30 sierpnia protokoły dotyczące szacowania strat spowodowanych suszą dostarczyło do wojewodów tylko niespełna 700 gmin, na ponad 2 tysiące szacujących straty