Jej zwolennicy naciskają na UE, aby przedstawiła cele na rok 2030 i przyjęła propozycje znacznego obniżenia zużycia energii w budynkach w Europie do 2050 roku.
W Parlamencie Europejskim zwolennicy efektywności energetycznej nawołują do redukcji zużycia energii w budynkach do 2050 r. aż o 80 proc. w porównaniu do poziomów z 2010 r. Sprawozdanie Komisji Europejskiej w sprawie Energetycznej Mapy Drogowej 2050, które powstało z jej inicjatywy, zostało przyjęte przez PE 14 marca 2013 r. (po głosowaniu w komisji przemysłu 24 stycznia 2013). Więcej: EurActiv.pl>>>