W spotkaniu informacyjnym uczestniczyło ponad czterdzieści osób. Głównym wątkiem były kwestie przygotowania dokumentów oraz samego wniosku o dofinansowanie. Najczęściej zadawano pytania o raport i postępowanie związane z oceną oddziaływania środowiska. Ważnym wątkiem były też przeliczniki dotyczące emisji zanieczyszczeń. A wciąż dużym zainteresowaniem cieszą się projekty na biogazownie i pompy ciepła.

Nabór wniosków rusza od 9 do 30 marca br. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną 50%. W tym konkursie na odnawialne źródła energii przeznaczono ponad 25 mln zł.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod adresem www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Fundusze Europejskie, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Źródło: www.wfosigw.olsztyn.pl