Pytanie
W którym okresie należy wykazać fakturę korygującą zmieniającą stawkę 23% VAT na "poza VAT" z tytułu usług dla klientów (podatników) zagranicznych?
Pierwotnie w marcu 2012 r. wystawiliśmy fakturę za usługę dla klienta spoza UE ze stawką 23% VAT. Stawka ta była jednak nieprawidłowa i w lipcu 2013 r. wystawiliśmy fakturę korygującą zmieniającą stawkę 23% na "poza VAT". W sierpniu 2013 r. otrzymano potwierdzenie od klienta, że otrzymał fakturę korygującą w dniu 2 sierpnia 2013 r.
W którym okresie mamy prawo wykazać zmniejszenie kwoty VAT, a w którym sprzedaż poza VAT?