Pytanie
W którym momencie należy rozpoznać obowiązek w VAT w przypadku sprzedaży telefonów oraz kart SIM w następujących przypadkach:
1) Spółka dokonuje sprzedaży ww. produktów za pośrednictwem Internetu oraz call-center na rzecz osób fizycznych i osób prawnych. Wysyłką ww. produktów i drukiem faktur zajmuje się partner logistyczny, z którym spółka ma podpisaną umowę na świadczenie usług magazynowania, konfekcjonowania oraz dystrybucji i ewidencjonowania sprzedaży w imieniu spółki:wysyłka towaru Spółki za pośrednictwem Partnera Logistycznego następuje po uiszczeniu zapłaty za towar przez klienta na konto Spółki;
2) wysyłka towaru za pośrednictwem Partnera jest dokonywana w ciągu dwóch dni od zamówienia; warunkiem sprzedaży jest uiszczenie przez klienta zapłaty za towar przy jego dostawie. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty, Partner Logistyczny ma obowiązek przelać należność za towar na konto Spółki.
W którym momencie Spółka powinna w ww. przypadkach zaewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej oraz kiedy należy wystawić fakturę?