Pytanie
W 2000 r. inwestor samowolnie wybudował budynek gospodarczy po granicy z działką sąsiednią. Organ nadzoru budowlanego stwierdził, że są podstawy do przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego w oparciu o art. 48 pr. bud. Budynek narusza warunki techniczne, ale w zakresie który nie uniemożliwia jego legalizacji (brak ściany ppoż.).
W którym momencie i w jakim trybie inwestor powinien doprowadzić budynek do zgodności z warunkami technicznymi, aby możliwe było pozytywne zakończenie postępowania naprawczego?