Pytanie
Firma budowlana wykonała nakłady (parking) na gruncie spółdzielni i przekazała je nieodpłatnie. Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych nakłady zostały wycenione w operacie szacunkowym wg cen stosowanych dla innych odbiorców firmy budowlanej (art. 12 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Jednakże koszt poniesienia tych nakładów był inny (niższy) niż cena określona w operacie.
W jakiej kwocie spółdzielnia powinna ująć otrzymaną darowiznę - wg wartości bilansowej określonej w protokole przekazania, czy wg wartości określonej w operacie szacunkowym sporządzonym dla celów podatku dochodowego?