Pytanie
Spółka z o.o posiada własny tabor samochodowy tj. typowe samochody ciężarowe, samochody ciężarowe do 3,5 tony posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przyznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielone elementy pojazdu, i trzecią grupę pojazdów, tj. samochody w nadwoziu samochodów osobowych. W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących zasad odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi -spółka złożyła do urzędu skarbowego deklaracje VAT-26, w której wyszczególniła do pełnego odliczenia VAT jedynie samochody ciężarowe do 3,5 tony z kabiną kierowcy i paką ładunkową, zaś samochody, które są w nadwoziu osobowym, pomimo tego że w dużej mierze wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej, będą korzystały z 50% odliczeń po to, aby nie dokładać bezsensowej roboty pracownikom i nie zwiększać kosztów zatrudnienia.
Czy w takiej sytuacji spółka jest zobowiązana wprowadzić zasady używania pojazdów?
Jeśli tak, to czy mają one dotyczyć wszystkich posiadanych pojazdów?