Pytanie
Spółka z o.o. jest zakładem pracy chronionej, zaliczki na podatek dochodowy od pracowników wpłaca 40% na PFRON 60% za ZFRON. Kontrola ZUS wykazała, że w czerwcu 2010 r. oraz lipcu i sierpniu 2011 r. od odpraw pracowniczych zapłaciliśmy ubezpieczenie zdrowotne zamiast całość jako podatek dochodowy.
Czy równowartość podatku dochodowego powinniśmy wpłacić do PFRON jako środki niewydatkowane w roku następnym?
Czy korektę należy wykazać w 2013 r. po kontroli i do PFRON wpłacić 40%, a na ZFRON 60% tej kwoty?
Czy należy skorygować pracownikom PIT-11 za 2010 i 2011 r. czy wypłacić im tę kwotę?
Według nas należałoby wysłać pracownikom informację o korekcie podatku oraz jego równowartość wpłacić do PFRON.