Pytanie
Wydział ma zamiar wprowadzić pracę na drugiej zmianie przy założeniu, że załoga wydziału stanowi 3 brygady (A, B, C) a harmonogram czasu pracy będzie wyglądał następująco:
praca na I zmianie w godz. 6.00-14.00, na II zmianie godz. 14.00-22.00
1 tydzień
brygada A - 1 zmiana
brygada B - 1 zmiana
brygada C - 2 zmiana
2 tydzień
brygada A - 1 zmiana
brygada B - 2 zmiana
brygada C - 1 zmiana
3 tydzień
brygada A - 2 zmiana
brygada B - 1 zmiana
brygada C - 1 zmiana
4 tydzień
brygada A - 1 zmiana
brygada B - 1 zmiana
brygada C - 2 zmiana
Zmiany nie następują po sobie co tydzień dla każdej brygady.
Czy tak zorganizowaną pracę można nazwać zmianową w myśl przepisów prawa pracy?