Pytanie
Podatnicy (małżeństwo) prowadzą działalność gospodarczą (każdy prowadzi swoją działalność) w lokalu, który zakupili w kredycie. Niektóre umowy za media są zawarte przez podatnika a inne przez podatniczkę.
W jaki sposób zaksięgować fakturę, która jest wystawiona na podatnika np za opłatę za telefon z TPSA a dotyczy jego i podatniczki?
Czy zarówno u podatnika jak i u podatniczki takie koszty należy ująć w PKPiR dowodami wewnętrznymi, czy w tym przypadku ważna jest zapłata czy data wystawienia faktury?