Pytanie
Od marca 2012 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Spółka wypłaca wynagrodzenia za pracę do 27 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. W miesiącu maju doszło do następującej sytuacji u tego pracownika: w momencie naliczania wynagrodzeń za miesiąc maj, pracodawca dysponował zwolnieniem lekarskim wystawionym do 27 maja 2012 r. Pracownikowi został naliczony zasiłek chorobowy za 27 dni maja oraz wynagrodzenie zasadnicze za 4 dni maja. W deklaracji za miesiąc maj zostały sporządzone odpowiednio dokumenty RSA i RCA wykazujące naliczone kwoty zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za pracę. 1 czerwca spółka otrzymała kolejne zwolnienie lekarskie wystawione od 28 maja czyli już po dokonaniu wypłaty za miesiąc maj. W miesiącu czerwcu płatnik skorygował naliczenie wynagrodzenia za trzy dni maja naliczając za ten okres należny zasiłek chorobowy i w dokumentach do ZUS wykazał to odpowiednio: w RSA naliczony zasiłek chorobowy oraz dokument RCA z kwotą zerową. W wyniku tego powstała nadpłata składek. Do 28 sierpnia pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w sposób ciągły. Ponieważ w tym dniu upłynęło 182 dni niezdolności do pracy spółka rozwiązała z pracownikiem umowę o pracę z powodu długotrwałej choroby.
W jaki sposób skorygować dokumenty rozliczeniowe za miesiąc maj aby odzyskać nadpłacone składki?