Pytanie
Spółka komandytowa prowadzi działalność w zakresie budowy domów. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w Polsce i w Czechach. Obecnie spółka otworzyła w Czechach oddział, w związku z czym koszty dotyczące budów rozpoczętych w Czechach zostaną przeniesione na oddział na podstawie wystawionych not księgowych.
Jak należy zaksięgować ww. noty - czy można utworzyć konto rozliczeniowe zespołu "2", a na koniec roku przenieść dane z tego konta na utworzone w tym celu konto zespołu "8"?
W oddziale czeskim zostanie sporządzony na koniec roku rachunek zysków i strat.
W jaki sposób przenieść dane do rachunku zysków i strat centrali w Polsce - sumuje się każdą pozycję, czy przenosi sam wynik końcowy?