Pytanie
Od sierpnia 2012 r. jestem wspólnikiem spółki komandytowej jako komplementariusz. Oprócz tego prowadzę także jednoosobową działalność gospodarczą. Spółka komandytowa w roku 2012 poniosła stratę w kwocie 125.000 zł. Moja działalność w roku 2012 osiągnęła zysk. W umowie spółki komandytowej mam zapis, że wspólnicy uczestniczą w zysku spółki w następujący sposób:
1) komplementariusz w wysokości 50%,
2) komandytariusz w wysokości 50%,
Udział komandytariusza w stratach jest wyłączony.
W jaki sposób mogę określić wysokość straty przypadającej na komplementariusza, który powinnam ująć w zeznaniu rocznym za rok 2012?
Czy 50% od wysokości straty?