Pytanie
Nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim od 15 października 2013 r. do 4 czerwca 2014 r. Od 5 czerwca 2014 r. do 3 czerwca 2015 r. przebywa na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim oraz urlopie rodzicielskim. Jak należy prawidłowo udzielić nauczycielce urlopu uzupełniającego za rok 2014?
Czy może go wykorzystać w dwóch terminach (za zgodą dyrektora szkoły): od 4 czerwca 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. (23 dni) i od 1 września 2015 r. do 3 października 2015 r. (33 dni), a w okresie od 27 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. wykorzystać urlop za bieżący rok?