Pytanie
Firma budowlana zatrudniała osobę na umowę zlecenia w latach 2006-2011, umowa zlecenia była zawierana na rok czasu z nowym rokiem była zawierana kolejna umowa, usługa dotyczyła sprzątania pomieszczeń na placu budowy. Aktualnie ZUS zakwestionował okresy nieskładkowe i składkowe tych umów, ZUS była opłacany zgodnie z oświadczeniem.
W związku z tym w jednym miesiącu składki były naliczane niepotrzebnie, a w innych nie zostały naliczone.
W jaki sposób należy skorygować takie umowy?
Jak skorygować składki ZUS i podatek dochodowy płacony przez pracownika?
Pierwsza umowa zawarta jest na kwotę brutto wynagrodzenia, a pozostałe zawierają tylko kwotę netto.
Czy przy przeliczaniu prawidłowo rachunków należy zgodnie z umową wyliczać obciążenia ZUS, aby odpowiadała kwota netto?