Pytanie
Firma wzięła udział w sprzedaży premiowej zorganizowanej przez dostawcę towarów. Otrzymała nieodpłatnie nagrody rzeczowe O określonej wartość brutto. Część nagród została przeznaczona na cele prowadzonej działalności. Te nagrody stanowią środek trwały ale z powodu wartości niższej niż 3500 księguję je w koszty jako jednorazową amortyzację. Jest to neutralne podatkowo ponieważ wartość nagród daję w przychód z działalności i koszt na podstawie art. 22f ust. 3 (w polityce rachunkowości jest zapis, że środki poniżej 3500 jednorazowo księguję w koszty na zużycie materiałów, a pozabilansowo zawieszam na wyposażeniu).
Czy prawidłowo postępuję?
Czy to jest przychód i koszt zarazem na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.?