Pytanie
Spółka cywilna dwuosobowa, w umowie zawarła zapis, iż w razie śmierci jednego ze wspólników, w jego miejsce wstępują spadkobiercy. W chwili obecnej jeden ze wspólników popełnił samobójstwo, pozostawiając jako spadkobierców doje dzieci. Pełnoletniego syna z pierwszego małżeństwa, i 3-letnią córkę z drugiego małżeństwa (między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa, intercyza). Syn poinformował pozostałego wspólnika, że odrzuci spadek i nie chce być w spółce, gdyż ojciec pozostawił same długi.
Kto może podjąć decyzję za nieletnią córkę?
Jak zgodnie z prawem żyjący wspólnik może zlikwidować spółkę, gdyż nie chce już jej prowadzić?