We wtorek 18 grudnia Parlament Europejski i Rada Europy doszły do porozumienia  środków zapobiegających akumulacji kredytów zagrożonych. KE informuje,  że  porozumienie polityczne jest ważnym krokiem w kierunku dalszego ograniczania ryzyka w unijnym sektorze bankowym i wzmocnienia jego odporności, co podkreślono w konkluzjach ze szczytu strefy euro, który się odbył w zeszłym tygodniu. Wraz z najnowszymi obiecującymi danymi na temat ograniczania ryzyka oraz niedawnym porozumieniem politycznym w sprawie pakietu bankowego dzisiejsze porozumienie przyczyni się to do szybkiego zakończenia procesu tworzenia unii bankowej.

 

 

Uzgodnione środki zobowiążą banki do odkładania funduszy na pokrycie kosztów ryzyka związanego z udzielanymi w przyszłości kredytami, które mogą stać się kredytami zagrożonym. Zapobiegnie to akumulacji ekspozycji zagrożonych w bilansach banków i w rezultacie umożliwi bankom pełnienie niezastąpionej roli w finansowaniu gospodarki i wspieraniu wzrostu gospodarczego.

Czytaj również: UE coraz bliżej nowej regulacji o złych kredytach >>

Wiceprzewodniczący ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Valdis Dombrovskis powiedział: W ostatnich latach intensywnie pracowaliśmy, aby ograniczyć ryzyko i wzmocnić odporność europejskiego sektora bankowego. Dzięki dzisiejszemu porozumieniu banki będą miały mniej kredytów zagrożonych w swoich bilansach, co powinno poprawić ich solidność i umożliwić im finansowanie naszych przedsiębiorstw. Liczę na to, że Parlament Europejski i Rada osiągną szybkie porozumienie w sprawie oczekujących na przyjęcie wniosków dotyczących rozwoju wtórnych rynków kredytów zagrożonych i ułatwienia odzyskiwania wierzytelności.

Środek ten stanowi część pakietu działań przedstawionego przez Komisję w marcu 2018 r. w celu rozwiązaniu problemu kredytów zagrożonych w Unii. Opiera się on na bieżących staraniach państw członkowskich, organów nadzoru i instytucji kredytowych na rzecz stałego zmniejszania wolumenu kredytów zagrożonych w całej Unii.

 


W połowie marca 2018 roku Komisja zaproponowała pakiet środków mających na celu rozwiązanie problemu kredytów zagrożonych w unijnym sektorze bankowym. Pakiet ten jest rezultatem planu działania w sprawie ograniczania kredytów zagrożonych, uzgodnionego przez ministrów finansów Europy w lipcu 2017 r. Oprócz przedstawionego dzisiaj działania pakiet ten zawierał wnioski dotyczące dalszego rozwoju wtórnych rynków kredytów zagrożonych oraz umożliwienia przyspieszonej pozasądowej egzekucji z zabezpieczenia kredytu, a także propozycję technicznego modelowego rozwiązania w zakresie możliwości tworzenia krajowych spółek zarządzania aktywami.