Sprawozdanie na temat stanu gospodarki odpadami komunalnymi w państwach członkowskich wskazuje na istnienie alarmujących różnic w UE – informuje KE.

W dokumencie Komisji oceniono 27 państw członkowskich w oparciu o 18 kryteriów, przyznając flagi w kolorze zielonym, pomarańczowym i czerwonym m.in. za łączną ilość odpadów poddanych recyklingowi, koszty unieszkodliwiania odpadów oraz naruszenia unijnych przepisów.

Najlepiej z odpadami radzą sobie: Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Holandia oraz Szwecja. Żadne z tych państw nie otrzymało więcej niż dwie czerwone flagi. Natomiast państwa członkowskie, które mają największe zaległości do nadrobienia, to: Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Włochy, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia i Słowacja.

Źródło: www.euractiv.pl