Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) poinformował Rząd Rzeczypospolitej Polskiej o zaplanowanym na dzień 11 września 2017 r. terminie posiedzenia w sprawie wysłuchania stron w przedmiocie środków tymczasowych w sprawie C-441/17 R Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej Puszczy Białowieskiej.

W związku z zaplanowanym na dzień 11 września 2017 r. udziałem ministra środowiska prof. Jana Szyszko w odbywającej się w Chińskiej Republice Ludowej 13. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zwalczania pustynnienia, a także mając na uwadze pilność i istotność sprawy Rząd RP złożył wniosek o zmianę terminu. Rząd RP zaproponował m.in. termin 4 i 5 września, co świadczy o tym, że traktuje sprawę priorytetowo.

Niestety, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie uwzględnił wniosku Rządu RP.

(mos.gov.pl)