Pomoc ma być skierowana do firm prowadzących działalność "oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wymienionymi w projekcie rozporządzenia".

Jak wynika z komunikatu, w ramach tarczy można skorzystać nie tylko ze zwolnienia z ZUS, dodatkowego świadczenia postojowego, małej dotacji do 5 tys. zł czy dofinansowania miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na poziomie 2 tys. zł w przeliczeniu na etat, ale też z rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej.

Zobacz również: Rząd zapowiada przygotowania do odmrażania gastronomii i branży fitness >>
 

Dla kogo pomoc z tarczy branżowej?

O wsparcie w ramach tego instrumentu mogą ubiegać się m.in. firmy reprezentujące branże gastronomiczną, kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną), sportową (fitness, siłownie, rekreacja, uzdrowiska), sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary), turystyczną, transportową, edukacyjną, cateringową, usług pralniczych. Przewidziano też dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Zostanie wprowadzona zasada, zgodnie z którą w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta będzie mógł, na podstawie umowy, udzielić dotacji ze środków Funduszu Pracy jednorazowo mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy. Przychód z tej działalności będzie musiał być niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym.

 


Zwolnienie ze składek ZUS

Wsparcie ma też dotyczyć zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. lub tylko za styczeń 2021 r. Warunkiem jest, by przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 31 października 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Według zapowiedzi wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina w ramach tarczy branżowej za grudzień i styczeń do przedsiębiorców ma trafić 7 mld zł.

Rząd szacuje, że tarcza branżowa obejmie ok. 270 tys. firm, a wartość wsparcia udzielanego w jej ramach to ok. 4,5 mld zł miesięcznie.