Blisko dwadzieścia lat temu świat przyjął z entuzjazmem ambitne konwencje w zakresie ochrony środowiska w Rio de Janeiro. Dziś potrzebujemy odnowić ducha z Rio i ideę zrównoważonego rozwoju. Będzie temu służyła warszawska konferencja, dzięki której wymienimy się wiedzą z zakresu zielonych inicjatyw. Polskim praktycznym wymiarem jest innowacyjny projekt Greenevo – Akcelerator Zielonych Technologii, promujący technologie środowiskowe i wspierający rozwój przedsiębiorstw w tym zakresie. Jesteśmy z niego bardzo dumni i będziemy nim się chwalić wśród naszych partnerów - podkreśla przed rozpoczęciem konferencji Andrzej Kraszewski, minister środowiska

Jednym z dwóch głównych tematów przyszłorocznej Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Zrównoważonego Rozwoju - Rio+20 (UNCSD - United Nations Commission for Sustainable Development) jest zielona gospodarka w kontekście zrównoważonego rozwoju i wykorzeniania ubóstwa. Dlatego też spotkanie w Warszawie służy analizie i wymianie praktycznych przykładów rozwiązań w zakresie zielonej gospodarki, jako sposobów sprostania wyzwaniom stojącym przed społecznością międzynarodową. Konferencja „Sharing Green Economy Best Practices Towards Rio+20” stanowi forum wymiany doświadczeń oraz najlepszych krajowych, regionalnych i lokalnych praktyk w wykorzystywaniu zielonych idei, służących do opracowania konkretnych rozwiązań, które z kolei mogą być przyjęte w Rio de Janerio w 2012 roku.

Ponadto podczas warszawskiej konferencji zostaną zaprezentowane konkluzje Rady ds. Środowiska UE z 10 października 2011 r. oraz przeprowadzone dyskusje nad praktycznymi przykładami wdrażania zielonej gospodarki w krajach członkowskich UE oraz wybranych krajach kluczowych dla procesu Rio+20 w kontekście międzynarodowym. Zaprezentują one kierunki polityczne oraz stworzą pole do dyskusji nad drogą dojścia do zielonej gospodarki i wsparcia procesu Rio+20.

W dniach 11-12 października, w czasie trwania konferencji „Sharing Green Economy Best Practices Towards Rio+20” Warszawę odwiedzą najważniejsze dla procesu Rio+20 postaci z całego świata, m.in.: Sha Zukang - Podsekretarz Generalny ONZ i Sekretarz UNCSD, Wu Hailong – Sekretarz Generalny Chińskiego Komitetu Przygotowawczego do UNCSD, przedstawiciele RPA, Brazylii, USA, Kanady, Indii, Algierii, a ze strony państw Unii Europejskiej kluczowi dla procesu ministrowie, jak Norbert Roettgen z Niemiec, Ida Auken z Danii, kraju który będzie przewodził UE podczas konferencji w Rio de Janerio w 2012r., ministrowie z Finlandii, Czech, Rumunii, Belgii, przedstawiciele Francji i Holandii. Komisję Europejską będzie reprezentował Karl Falkenberg - Dyrektor Generalny ds. Środowiska Komisji Europejskiej, a Bank Światowy - wiceprerezes Michael Shaefer.

Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Środowiska ze współpracy z Ministerstwem Gospodarki. (Polskę będą reprezentować minister środowiska Andrzej Kraszewski i Joanna Maćkowiak-Pandera, podsekretarz stanu w MŚ, a także Marcin Korolec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki).