We wczorajszych  spotkaniach z ministrem Kraszewskim na polderze Buków i w Katowicach wzięli udział: wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz przedstawiciele resortu środowiska: Piotr Otawski, zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Artur Wójcik, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Minister Kraszewski informował m.in. o przyspieszeniu realizacji inwestycji w związku z zakończeniem kolejnego etapu jej realizacji - wydaniem w czerwcu br. przez GDOŚ (Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska) decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia.

- Skutecznie realizujemy kolejne etapy inwestycji i przybliżamy się do budowy ważnego zbiornika, który przyczyni się do poprawy ochrony przeciwpowodziowej. Pomimo koniecznych uzupełnień w ocenie odziaływania na środowisko – prace mogą bez przeszkód toczyć się dalej.

Wydana przez GDOŚ 30 czerwca br. decyzja środowiskowa warunkuje uzyskanie wszelkich dalszych niezbędnych decyzji i pozwoleń, m.in. pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na realizację inwestycji. Uzupełnienie oceny oddziaływania na środowisko będzie się toczyć równolegle do wnioskowania o kolejne niezbędne pozwolenia i nie będzie wpływać na tempo prac związanych z budową zbiornika. Jak w większości dużych przedsięwzięć, uzupełnienia wymagają szczegółowe dane środowiskowe, dostępne dopiero na technicznym etapie realizacji inwestycji.

Minister Kraszewski przypomniał także, że w realizacji takiego przedsięwzięcia jak budowa polderu w Raciborzu pomaga nowa ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych stworzona z inicjatywy Ministerstwa Środowiska. Ustawa upraszcza procedurę pozyskiwania gruntów pod inwestycję i ogranicza ilość niezbędnych pozwoleń do jednego zintegrowanego pozwolenia na realizację inwestycji.

Inwestycja pn. Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder) jest realizowana od kilku lat. Na obecnym etapie trwa m.in. pozyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych, nabywanie gruntów, przygotowywanie dokumentacji projektowej i wykonawczej.

Zbiornik będzie zabezpieczał przed powodzią ponad 2,5 mln ludzi mieszkających m.in. w Raciborzu, Kędzierzynie – Koźlu, Krapkowicach, Opolu, Brzegu, Oławie oraz Wrocławiu, a także wsie położone w trzech województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim.

Polder przede wszystkim zapewni retencję powodziową, czyli zatrzymywanie wody, co umożliwi znaczne obniżenie jej przepływów poniżej zbiornika, a tym samym zwiększy się skuteczność istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej (możliwość zatrzymania części fali powodziowej). Dodatkowo zbiornik opóźni moment dojścia kulminacji fali odrzańskiej do ujścia Nysy Kłodzkiej, zmniejszając znacznie prawdopodobieństwo nałożenia się dwóch kulminacji fal (co było przyczyną katastrofalnych strat w 1997 roku).