W piątek 26 październiak Senat uchwalił nowelizację ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wprowadza ona ułatwienia dla producentów żywności na małą skalę, czyli prowadzącym sprzedaż bezpośrednią i działalność marginalną, lokalną i ograniczoną.  Ustawa została uchwalona przez Sejm na początku października - jednogłośnie. Podczas prac w Senacie, podobnie jak w Sejmie, nie wniesiono poprawek. Ustawa została przyjęta przez Senat 73 głosami, a tylko dwóch senatorów wstrzymało się od głosu.

 

Małgorzata Korzycka, Paweł Wojciechowski

Sprawdź  
POLECAMY


Osoba, które będzie chciała uruchomić działalność na małą skalę, nie będzie musiała wcześniej zatwierdzać u powiatowego lekarza weterynarii projektu technologicznego nowego zakładu produkcyjnego.
Podmioty te będą natomiast nadal zobowiązane składać wniosek o wpis do rejestru zakładów w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej.
Zostanie też zniesiony obowiązek zatwierdzenia tego rodzaju działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podmioty prowadzące taką działalność będą jedynie zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów. Ułatwienie to będzie odnosiło się do podmiotów zamierzających produkować żywność pochodzenia niezwierzęcego lub żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego.

Zmiany w przepisach mają zachęcić rolników, którzy obecnie sprzedają żywność tylko  konsumentom, do przedstawienia swojej oferty restauracjom czy sklepom. Według szasunków resortu rolnictwa nowe przepisy dotyczyć będą ponad 12 tysl. podmiotów. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Jej przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.