Tak orzekł SN w uchwale podjętej w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w dn. 19.04.2017 r. w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie III CZP 84/16.

Sąd Apelacyjny w Warszawie zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym: "Czy samoistny posiadacz jest legitymowany biernie w sprawie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (art. 224 i 225 k.c.), wówczas gdy oddał nieruchomość w posiadanie zależne?"

Zdaniem SN błędnym jest założenie Sądu Apelacyjnego sugerujące, że samoistny posiadacz ponosi odpowiedzialność z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy, w zależności od sytuacji, czy oddał rzecz do korzystania w ramach umowy najmu, czy też nie. SN wyjaśnił, że kwestią kluczową umożliwiającą odpowiedź na pytanie było wyjaśnienie pojęcia korzystania z nieruchomości przez samoistnego posiadacza. Korzystanie z rzeczy polega na używaniu jej i pobieraniu pożytków. Z kolei samoistny posiadacz, który oddaje nieruchomość, sam jej nie używa. Korzysta z nieruchomości w ten sposób, że oddaje ją najemcy. Tym samym zakres korzystania z nieruchomości przez posiadacza samoistnego jest ograniczony wyłącznie do pobierania pożytków cywilnych.

Podjęta uchwała nie oznacza jednak, że najemcy automatycznie będą ponosić odpowiedzialność za korzystanie z nieruchomości.

Uchwała SN z 19.04.2017 r., sygnatura akt: III CZP 84/16

Źródło: www.sn.pl, stan z 24.04.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami