Sejm przyjął nowelizację ustawy o nasiennictwie

Zakończyło się 43. posiedzenie Sejmu. W jego trakcie przyjęto nowelizację ustawy o nasiennictwie. Celem nowych przepisów jest umożliwienie wpisania do tzw. krajowego rejestru ok. 50 odmian roślin sadowniczych bez konieczności przeprowadzania specjalistycznych badań tzw. OWT (badanie odrębności, wyrównania i trwałości).

Chodzi o to, by producenci i sprzedawcy sadzonek (tzw. materiału szkółkarskiego) nie musieli przerywać działalności do czasu rejestracji. Rejestracja bez tych badań dotyczy odmian jabłoni, grusz, śliw, czereśni i wiśni, które znajdowały się na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC (tj. spełniającego minimalne wymagania). Podmioty zainteresowane wpisem do krajowego rejestru tych odmian bez badań OWT będą mogły składać wnioski do 30 września 2014 r.

W pierwszym czytaniu projekt był rozpatrywany 23 maja 2013 r. w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z kolei drugie odbyło się 12 czerwca 2013 r. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 17 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 17 czerwca 2013 r.