Sasin pytany w Radiu Wnet, czy za część zamysłu estetycznego związanego z mieszkalnictwem będzie odpowiadało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaznaczył, że "nikt dotychczas nie zajmował się estetyką przestrzeni publicznej, a obecny rząd planuje "zacząć praktycznie tę estetykę poprawiać". "Stąd pomysł, żeby z działu budownictwa i architektury wydzielić zadanie dotyczące estetyki architektury i żeby minister kultury był właściwy, żeby te zadania realizować" - zaznaczył szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Jak dodał, stworzenie ram do oceny subiektywnych aspektów estetyki przestrzeni publicznej będzie należało do zadań premiera Morawieckiego. "To coś nowego - dotychczas żaden rząd nie skupiał się tym. Nie chcemy odbierać samorządom prawa kształtowania przestrzeni publicznej. Chodzi o opracowanie kanonów - czegoś, co stworzy pewną harmonię" - mówił Sasin.

Według Jacka Sasina centrum Warszawy pozostawia wiele do życzenia, a zmiany dotyczące Pałacu Kultury i Nauki oraz jego otoczenia, to "unikalna okazja do ukształtowania centrum miasta, w taki sposób abyśmy nie musieli się wstydzić".

Projekt noweli ustawy o działach administracji rządowej, który trafił w środę do uzgodnień, przewiduje, że za sprawy dot. architektury w zakresie estetyki przestrzeni publicznej będzie odpowiadać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Pozwoli to na intensyfikację działań w obszarze dbałości o estetykę przestrzeni publicznej jako elementu polityki kulturalnej państwa. Będzie to stanowić jeden z elementów szerszego celu, jakim jest ochrona krajobrazu" - czytamy w ocenie skutków regulacji projektu.

Kwestie dot. określania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa i nadzorowanie ich realizacji trafią natomiast do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. (PAP)