Jak poinformowało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się przygotowaną z inicjatywy szefa tego resortu Sławomira Nowaka zmianą do obecnie realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Przyjęcie proponowanej zmiany oznaczać będzie możliwość ogłoszenia już w 2013 roku około 50 postępowań przetargowych na drogi ekspresowe o długości ponad 700 km i wartości przekraczającej 30 mld złotych.

Jak wynika z komunikatu resortu, przedstawiana Radzie Ministrów nowelizacja stanowic ma pierwszy krok do opracowania kompleksowego programu drogowego na przyszłą perspektywę. - Ta inicjatywa pozwoli zachować ciągłość realizacji inwestycji drogowych, płynne przejście z obecnej do przyszłej perspektywy. W związku z nową perspektywą finansową 2014-2020 planowana jest kontynuacja realizacji inwestycji drogowych na drogach szybkiego ruchu, których celem będzie budowa spójnej sieci drogowej w Polsce - czytamy w dokumencie.

Decyzja o uzupełnieniu obecnego programu drogowego o nowy załącznik - załącznik nr 5, w którym wskazana została lista inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, oznaczać będzie możliwość ogłaszania przetargów na odcinki dróg ekspresowych już w bieżącym roku.

Oznacza to, że Rada Ministrów decydować będzie o przyznaniu ponad 30 mld zł na realizację dużych zadań drogowych. Dzięki tym środkom możliwe będzie zbudowanie ponad 700 km nowych dróg ekspresowych, kontynuowana będzie realizacja takich tras jak S3, S5, S7, S8 czy S17.

Jak podkreśla resort, proponowane w załączniku nr 5 inwestycje stanowią jedynie wycinek tych planowanych do realizacji w latach 2014-2020, cały program znajduje się w przygotowaniu.

Załącznik nr 5 został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów w ubiegłym tygodniu, zawiera on około 50 projektów przetargowych dla dróg ekspresowych. Minister Sławomir Nowak na posiedzeniu Rady Ministrów wnioskować będzie dodatkowo o zamieszczenie w załączniku numer 5 odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień - Rabka.